Udvalgte kundereferencer

Bunker Metric

Bunker Metric tilbyder avancerede optimeringsløsninger indenfor shippingindusrien. Möbius har udviklet en brugergrænseflade til deres primære system, Bunker Planner, for at sikre den bedst mulige brugerinteraktion imellem shipping operatører og Bunker Planners optimeringskerne.

Optimise

Optimise er et rådgivende byggeingeniørfirma, som udvikler en ny platform til dokumenthåndtering i forbindelse med byggeprojekter. Möbius har for kunden primært arbejdet med systemintegrationer, særligt i forhold til MS-Office produkter. Der har været en del arbejde med legacy kode og om at forstå hvordan ny funktionalitet kan etableres i eksisterende framework.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) under Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) er bl.a. ansvarlige for prøver i Dansk for udlændinge. Herunder eksempelvis Statsborgerskabsprøven samt Dansk prøve 1,2 og 3. Men også alle de modultest de danske sprogcentre benytter til løbende at evaluere udlændinges fremdrift indenfor dansk. For kunden har vi gennemført teknisk og forretningsmæssig analyse af mulighederne for at digitalisere modultest. Herudover har vi udviklet et proof-of-concept for en digitaliseret Statsborgerskabsprøve og digitaliseret modultest. Afslutningsvis har vi udviklet et administrationssystem i forbindelse med eksamens-og censorplanlægning af de afsluttende prøver.

BEC

BEC leverer it-ydelser til flere end 50 mindre og større finansielle virksomheder. Kunderne er danske pengeinstitutter, udenlandske pengeinstitutter i Danmark og særlige aktører i den danske finanssektor. BEC havde en række ældre brevskabeloner i mainframesproget AFS. De ønskede at konvertere disse til et mere moderne format og system. Mængden af skabeloner var dog så stor, at en automatisk konvertering var nødvendig. Möbius udviklede et skabelon-konverteringsprogram baseret på compiler teknologi til at løse opgaven.

Statens IT

Statens IT drifter systemer for en lang række af ministerier og styrelser. Mobius har løst opgaver særligt relateret til Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet. Arbejdet har primært været IT-projektledelse i forbindelse med etablering af miljøer (test, preprod, prod) i lille og stor skala. Et centralt tema har været softwareopgraderinger, herunder opgradering af operativsystemer og infrastruktur. Vi sikrede at disse miljøer kører sikkert og med høj performance. Dette parallelt med at de ønskede applikationer og systemer kunne køre gnidningsfrit i miljøerne.

Arbejds Markedets Erhvervssikring(AES)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) er en del af ATP. De var ind til 2016 kendt som Arbejdsskadestyrelsen. AES vigtigste opgave er at træffe uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven og de behandler årligt ca. 60.000 sager. Möbius har udført en opgradering af et omfattende legacy systemkompleks til brug ved sagsbehandling. Systemkomplekset skulle opgraderes til moderne teknologi, dels på softwaresiden, men også på operativsystemsiden samt middleware. Målet var at sikre stabil drift og mulighed for videreudvikling på systemkomplekset i mange år frem. Teknologier i brug har bl.a. været C#/.Net, Microsoft Windows 2000->2012, Citrix, Outlook/exchange, Visula Basic 6, AIX.