Kunne du tænke dig praktik i den frie og uformelle kultur, som kendetegner opstartsvirksomheder?

Om os

Möbius er et lille konsulenthus, som løser opgaver i både offentligt og privat regi. Vi er 6 i firmaet p.t. men arbejder også med et større netværk af kompetente IT-folk med mange års erfaring i sektoren. Vores områder er systemudvikling generelt indenfor open source baserede teknologier som Java, React, NodeJs, Python, etc. (.Net hører for os med blandt disse …). Vi har stor erfaringer med praktikanter, særligt fra datamatikerstudiet, hvor vi efterhånden har haft 5 hold igennem med succes. Vi kender jeres profil og ved hvordan en god praktikperiode sættes sammen! Vi søger praktikanter med interesse i en eller flere af områderne:
  • Backend-/systemudvikling … for dem med interesse i implementering af komplicerede forretningsprocesser. Teknologier: Java, C++, C#, NodeJs, etc.
  • Frontendudvikling … for dem med interesse i den gode weboplevelse. Teknologier: React, Angular, Javascript, etc.
  • App-udvikling (smart phones etc.) … for dem med interesse i avanceret brugerinteraktion på devices. Teknologier: React Native, Swift, Java. Vi vægter godt samarbejde og kompetencer højt samt at der er kort vej fra beslutning til handling. Der er fokus på leverancer af god kvalitet og kort time-to-market. Samtidigt søger vi dog et ustresset arbejdsmiljø, hvor tempoet er til at lave fornuftige løsninger. Kulturen har fokus på samarbejde og arbejdsglæde. F.eks. runder vi arbejdsugen af hver fredag med en uformel bar og brætspil.

Praktikforløbet

Opgaverne vil primært være prototyper af forretningsideer fra vores kunder eller interne opgaver. Fokus er at løse den tekniske udfordring fremfor mere ikke-tekniske områder som kravspecifikation, test, implementering og lign. Der er altid tale om nyudvikling. Det kan enten være helt nye applikationer eller nye delsystemer, som skal integrere i eksisterende systemer. Procesmæssigt har vi gode erfaringer med at køre scrumbaseret udvikling. Internt vil du få en fast kontaktperson tilknyttet igennem hele forløbet. Er samarbejdet godt, er det naturligt at forsætte det efter praktikperioden, dels i form af hovedopgave dels ved ansættelse.

Potentielle praktikprojekter

Vi vil gerne afprøve tungere teknologi og områder. På overskriftniveau er det:
  • Middelsvær App (Android og/eller IOS) indenfor det sociale område (NDA kræves).
  • Web portal til undervisningsformål (NDA kræves).
  • Prototype af Blockchain system.
  • System til grammatikgenkendelse af Dansk (Artificial Intelligence opgave)
Hvis det lyder spændende, så send os ansøgning og CV.